P S Y C H I S C H E  A S P E C T E N

V A N  E E N  F E R T I L I T E I T S T R A J E C T        

O M S C H R I J V I N G

Tijdens deze opleidingsdag komen volgende aspecten aan bod:

  • Psychische aspecten van fertiliteitsproblemen en behandeling (mentaal welzijn, relationele aspecten, copingmechanismen, gebruik vragenlijsten,...)
  • Concrete gesprekstechnieken en oefeningen bij het psychisch  ondersteunen van koppels tijdens een fertiliteitsbehandeling
  • Casusbesprekingen

D O C E N T

Ushi Van Den Broeck is klinisch psycholoog en familietherapeut. In 2005 begon zij te werken als psycholoog in het UZ Gasthuisberg op de Dienst Gynaecologie en Verloskunde. Zij begeleid er koppels met kinderwens en vruchtbaarheidsproblemen en specialiseerde zich in de reproductieve psychologie. Ze behaalde mijn doctoraat in de Biomedische wetenschappen in 2013 en deed onderzoek naar psychologische aspecten en beslissingsprocessen van koppels met kinderwens bij medische begeleide bevruchting. Verder ondersteun ik toekomstige mama’s en papa’s tijdens de zwangerschap, vooral bij moeilijke beslissingsmomenten (zoals een prenatale diagnose), perinataal verlies zoals miskramen, doodgeboorte en zwangerschapsonderbrekingen en natuurlijk rond de bevalling en postnatale periode. 

D A T U M 

Vrijdag 23 april 2021 van 9u30-17u.


L O C A T I E

De themadag zal doorgaan in de Groene ruimte van Draag-Kracht, Kontichsesteenweg 44, 2630 Aartselaar.

 

K O S T P R I J S

155 Euro (excl. BTW), waarvan je zelf 108,5 Euro (excl. BTW) betaalt met de KMO-portefeuille.

HOOFDZETEL

Kaatje Van Hemelrijk
Antwerpsesteenweg 116 bus 201  -  2550 Kontich

Kaatje@draag-kracht.be 0478 82 48 33

CENTRUM DRAAG-KRACHT


Zij-ingang gebouw Relex

Kontichsesteenweg 44  -  2630 Aartselaar

0478 82 48 33