R E G U L A T I E P R O B L E M E N  B A B Y ' S

O M S C H R I J V I N G

De eerste 6 maanden maken baby’s grote ontwikkeling door op vlak van regulatie. Er zijn individuele verschillen in de manier waarop kinderen op prikkels reageren, maar bij sommige kinderen verloopt deze ontwikkeling niet even gunstig en blijven problemen bestaan. Het moeilijk bereiken van een evenwichtige toestand kan zich uiten in onder andere ontroostbaar huilen, slaap- en eetproblemen.
Deze opleiding leert hulpverleners:

  • Wat regulatie juist inhoudt
  • De ontwikkeling van regulatie bij baby’s
  • Wanneer we spreken over regulatieproblemen
  • Wat beïnvloedende factoren zijn in het ontstaan van
    regulatieproblemen
  • Hoe we als hulpverleners ouders kunnen begeleiden in het
    omgaan met baby’s met regulatieproblemen

D O C E N T

DR. BINU SINGH studeerde kinder- en jeugdpsychiatrie en integratieve cliëntgerichte en gedragstherapeutische psychotherapie aan de  Universiteit van Antwerpen. Haar grote voorliefde voor het preventief ondersteunen van het prille mensenleven stuwde om zich verder te bekwamen in de pre- en perinatale psychologie, infant mental health care en innerlijk kind werk bij volwassenen. Doorheen de jaren bestudeerde ze meerder invalshoeken op fysieke en geestelijke gezondheid die leidden tot een holistische visie als onderstroom van al haar huidige professionele activiteiten. Haar passie is stem geven aan en hulp bieden voor de noden van het jonge kind in onze samenleving. Zij is oprichtster en leidinggevende arts van 'kleine K’, poliklinische en semi-residentiële zorgprogramma voor kinderen van 0-6 jaar binnen het Universitair Psychiatrisch Centrum in Leuven. Dr. Singh is voorzitter van het Vlaamse ‘World Association of Infant Mental Health’ en werkt regelmatig mee aan informatieverlening rond de zorg voor jonge kinderen via media, lezingen en opleiding. Daarbuiten biedt ze life coaching aan volwassenen en super/intervisie aan professionelen binnen het werkveld van geestelijke gezondheidszorg voor kinderen van 0-6 jaar.

D A T U M 

Vrijdag 20 december 2019 van 9u30-17u30.


L O C A T I E

De themadag zal doorgaan in de Groene ruimte van Draag-Kracht, Kontichsesteenweg 44, 2630 Aartselaar.

 

K O S T P R I J S

185 Euro (excl. BTW), waarvan je zelf 129,5 Euro (excl. BTW) betaalt met de KMO-portefeuille.

HOOFDZETEL

Kaatje Van Hemelrijk
Antwerpsesteenweg 116 bus 201  -  2550 Kontich

Kaatje@draag-kracht.be 0478 82 48 33

CENTRUM DRAAG-KRACHT


Zij-ingang gebouw Relex

Kontichsesteenweg 44  -  2630 Aartselaar

0478 82 48 33