T R A U M A  I N  H E T  P E R I P A R T U M 

O M S C H R I J V I N G

Bij trauma in het peripartum kan men denken traumatische beleving van zwangerschap (bv. door lichamelijke of psychische veranderingen), traumatische bevalling of traumatische ervaring van de kraamtijd (bv. niet onderkende psychische aandoening). Deze traumatische ervaringen hebben een grote impact op het psychisch welzijn van mama en het gezin. Bovendien kan trauma opnieuw naar boven komen tijdens een volgende zwangerschap. In deze opleiding leer je:

  • Neurobiologische basis van trauma (wat gebeurt er in onze hersenen en lichaam bij trauma)
  • Symptomen van traumatische gebeurtenis, post traumatische stress (PTS) en post traumatische stress stoornis (PTSS) herkennen
  • lichaamgerichte technieken bij de behandeling van trauamtsiche gebeurtenis, PTS en PTSS
  • Cognitief gedragstherapeutische technieken bij traumatische gebeurtenis, PTS en PTSS

D O C E N T E N 

Docenten zijn verbonden aan erkende trauma-opleidingen. 

Meer info volgt later. 

D A T U M 

  • Vrijdag ... 2020 van 9u30-17u.
  • Vrijdag ... 2020 van 9u30-17u
  • Vrijdag ... 2020 van 9u30-17u.


L O C A T I E

De themadag zal doorgaan in de Groene ruimte van Draag-Kracht, Kontichsesteenweg 44, 2630 Aartselaar.

 

K O S T P R I J S

465 Euro (excl. BTW), waarvan je zelf 325,5 Euro (excl. BTW) betaalt met de KMO-portefeuille.

HOOFDZETEL

Kaatje Van Hemelrijk
Antwerpsesteenweg 116 bus 201  -  2550 Kontich

Kaatje@draag-kracht.be 0478 82 48 33

CENTRUM DRAAG-KRACHT


Zij-ingang gebouw Relex

Kontichsesteenweg 44  -  2630 Aartselaar

0478 82 48 33