O N V E I L I G E  H E C H T I N G S -

G E S C H I E D E N I S  B I J  M A M A ' S

O M S C H R I J V I N G

Bij een veilige hechting is de ouder voldoende sensitief en responsief met betrekking tot de fysieke en emotionele noden van het kind. Hierdoor voelt het kind zich veilig en geborgen en kan het tot een gezonde psychologische ontwikkeling komen. Indien deze basis er niet is geweest, kunnen er in de volwassenheid relationele, emotionele en gedragsmatige problemen ontstaan. Wanneer vrouwen moeder worden, worden ze vaak geconfronteerd met de hechting dat ze met eigen moeder hadden. Dit kan een invloed hebben op de manier waarop ze het moederschap ervaren en de relatie met hun baby vormgeven. Omwille van de gevolgen voor de mentale gezondheid van kind is het belangrijk dergelijke intergenerationele patronen te doorbreken. 

In deze opleiding leer je:

  • Hechtingspatronen in het verhaal van de (aanstaande) mama te herkennen
  • Gesprekstechnieken om inzicht te geven over deze patronen
  • Therapeutische technieken om de traumatische hechtingsgeschiedenis bij (aanstaande) mama's te verwerken
  • Oefeningen om een veilige hechting te ondersteunen tussen moeder en baby

D O C E N T

DR. BINU SINGH studeerde kinder- en jeugdpsychiatrie en integratieve cliëntgerichte en gedragstherapeutische psychotherapie aan de  Universiteit van Antwerpen. Haar grote voorliefde voor het preventief ondersteunen van het prille mensenleven stuwde om zich verder te bekwamen in de pre- en perinatale psychologie, infant mental health care en innerlijk kind werk bij volwassenen. Doorheen de jaren bestudeerde ze meerder invalshoeken op fysieke en geestelijke gezondheid die leidden tot een holistische visie als onderstroom van al haar huidige professionele activiteiten. Haar passie is stem geven aan en hulp bieden voor de noden van het jonge kind in onze samenleving. Zij is oprichtster en leidinggevende arts van 'kleine K’, poliklinische en semi-residentiële zorgprogramma voor kinderen van 0-6 jaar binnen het Universitair Psychiatrisch Centrum in Leuven. Dr. Singh is voorzitter van het Vlaamse ‘World Association of Infant Mental Health’ en werkt regelmatig mee aan informatieverlening rond de zorg voor jonge kinderen via media, lezingen en opleiding. Daarbuiten biedt ze life coaching aan volwassenen en super/intervisie aan professionelen binnen het werkveld van geestelijke gezondheidszorg voor kinderen van 0-6 jaar.

D A T U M 

Datum in 2020 wordt nog bekend gemaakt.


L O C A T I E

De themadag zal doorgaan in de Groene ruimte van Draag-Kracht, Kontichsesteenweg 44, 2630 Aartselaar.

 

K O S T P R I J S

185 Euro (excl. BTW), waarvan je zelf 129,5 Euro (excl. BTW) betaalt met de KMO-portefeuille.

HOOFDZETEL

Kaatje Van Hemelrijk
Antwerpsesteenweg 116 bus 201  -  2550 Kontich

Kaatje@draag-kracht.be 0478 82 48 33

CENTRUM DRAAG-KRACHT


Zij-ingang gebouw Relex

Kontichsesteenweg 44  -  2630 Aartselaar

0478 82 48 33