Het krijgen van een baby is een intense ervaring. Het luidt een nieuwe levensfase in gekenmerkt door lichamelijke, sociale en psychologische veranderingen. Bijgevolg wordt deze perinatale periode door menig gezin beleefd als een 'broze' wolk. In dit transitieproces is het belangrijk dat ouders zich goed laten ondersteunen. De manier waarop men zich aanpast aan het ouderschap draagt namelijk in aanzienlijke mate bij tot de mentale gezondheid van mama en papa. Samen met een veilige ouder-kind hechting is dit van wezenlijk belang voor een gezonde ontwikkeling van de baby, waarbij de eerste 1001 dagen (conceptie - 2 jaar) het allerbelangrijkst zijn. 


Zodoende voorziet 'Draag-Kracht' vanaf kinderwens een zorgaanbod om (aanstaande) mama's en hun gezin te ondersteunen in hun kracht deze ingrijpende perinatale periode te dragen. Meer bepaald biedt ons Wellnesscentrum relaxerende activiteiten aan die via het lichaam het mentaal welzijn bevorderen. Er worden eveneens workshops en lezingen georganiseerd waarin relevante vaardigheden en kennis worden aangereikt als houvast in het ouderschap. Daarnaast kan men bij ‘Draag-Kracht’ terecht voor psychologische consulten, individueel of samen met de partner. Er kan tevens worden deelgenomen aan een professioneel begeleide lotgenotengroepen voor ouders die zich psychisch uit evenwicht voelen, een fertiliteitstraject doorlopen, een permature baby kregen of geconfronteerd werden met een perinataal verlies. Over deze thema's vind je op de website eveneens persoonlijk verhalen. 


Naast ondersteuning voor ouders, biedt 'Draag-Kracht' ook een aanbod voor professionelen. Via verscheidene opleidingen en supervisie beogen we het versterken van de draagkracht van hulpverleners in het begeleiden van jonge gezinnen. Men kan als professional evenzeer ruimten afhuren om eigen initiatieven te organiseren. Op deze website vindt men tenslotte de gegevens van perintaal counselors, evenals nuttige linken naar organisaties en naar informatie over perinatale thema's.


Via onderstaande knoppen vindt u de nodige toelichting met betrekking tot het aanbod voor mama's & hun gezin, alsook voor professionelen.