Draagkracht

' Because successfully parenting is a principal key to the mental health of the next generation,
we need to know all we can about its nature and about the manifold social and psychological conditions
that influence its development for better and for worse'

- Bowlby - 

Het krijgen van een baby is een intense ervaring. Het luidt een nieuwe levensfase in gekenmerkt door lichamelijke, sociale en psychologische veranderingen. Bijgevolg wordt deze perinatale periode door menig gezin beleefd als een 'broze' wolk. In dit transitieproces is het belangrijk dat ouders zich goed laten ondersteunen. De manier waarop men zich aanpast aan het ouderschap draagt namelijk in aanzienlijke mate bij tot de mentale gezondheid van mama en papa. Samen met een veilige ouder-kind hechting is dit van wezenlijk belang voor een gezonde ontwikkeling van de baby, waarbij de eerste 1001 dagen (conceptie - 2 jaar) het allerbelangrijkst zijn. 


Zodoende voorziet 'Draag-Kracht' vanaf kinderwens een zorgaanbod om (aanstaande) mama's en hun gezin te ondersteunen in hun kracht deze ingrijpende perinatale periode te dragen. Meer bepaald biedt ons Wellnesscentrum relaxerende activiteiten aan die via het lichaam het mentaal welzijn bevorderen. Er worden eveneens lezingen en workshops georganiseerd waarin relevante kennis en vaardigheden worden aangereikt als houvast in het ouderschap. Daarnaast kan men bij ‘Draag-Kracht’ terecht voor psychologische begeleiding, individueel of samen met de partner. Er kan tevens worden deelgenomen aan een professioneel begeleide lotgenotengroepen voor ouders die zich psychisch uit evenwicht voelen, die een fertiliteitstraject doorlopen of geconfronteerd werden met een perinataal verlies. Over deze thema's vind je op de website eveneens persoonlijk verhalen. 


Naast ondersteuning voor ouders, biedt 'Draag-Kracht' ook een aanbod voor professionelen. Via verscheidene opleidingen en supervisie beogen we het versterken van de draagkracht van hulpverleners in het begeleiden van jonge gezinnen. Men kan als professional evenzeer ruimten afhuren om eigen initiatieven te organiseren. Op deze website vindt men tenslotte de gegevens van perintaal counselors, evenals nuttige linken naar organisaties en naar informatie over perinatale thema's.


Via onderstaande knoppen vindt u de nodige toelichting met betrekking tot het aanbod voor mama's & hun gezin, alsook voor professionelen.

HOOFDZETEL

Kaatje Van Hemelrijk
Antwerpsesteenweg 116 bus 201  -  2550 Kontich

Kaatje@draag-kracht.be  -  0478 82 48 33

CENTRUM DRAAG-KRACHT


Zij-ingang gebouw Relex

Kontichsesteenweg 44  -  2630 Aartselaar

0478 82 48 33