GEBOORTE IMPRINTS

O M S C H R I J V I N G

De invloed van de conceptie, prenatale periode en geboortepatronen op ons leven.

Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat de conceptie, zwangerschap en de geboorte een diepe imprint vormt die grote invloed heeft op alle relaties in ons leven. Niet alleen de relatie met familieleden en vrienden maar ook onze gezondheid, ons werk en dagelijks leven wordt door deze vroege non-verbale, emotionele en somatische imprint bepaald. Meestal zijn we ons hier totaal niet van bewust. Meer weten over wat mensen hebben meegemaakt in deze vroege pre-verbale periode is heel behulpzaam. Veel van het lijden van mensen komt namelijk vanuit dit onbewuste. Onszelf en cliënten helpen hiervan bewust te worden is belangrijk. Dan kunnen we wat bewust geworden is gaan herkennen, benoemen en daarmee leren werken.

 

Gedurende deze driedaagse gaan we kijken hoe we de pre en perinatale ervaringen die gecreëerd zijn, kunnen identificeren:

 

  • Het cellulaire geheugen van ei en zaadcel, moment van conceptie, implantatie en de ontdekking van de zwangerschap, ect.
  • De emotionele ervaringen van de conceptie & prenatale periode en de langdurige effecten hiervan; ongewenste zwangerschap, IVF, eerdere miskraam, alleengeboren tweeling, depressie, stress, angst, verlies of ziekte, draagmoederschap, adoptie, ect. 
  • Hoe signaleren we imprints, angsten en trauma’s die te maken hebben met het geboorteproces en medische handelingen; ingeleide bevalling, vacuüm geboorte, keizersnee, ruggenprik, algehele narcose, premature geboorte, couveuse verblijf, etc.

 

Ter voorbereiding kan je kijken naar:

Anna’s TEDx Talk: https://www.youtube.com/watch?v=bZ6gLGCy84o

A N N A  V E R W A A L 

Anna Verwaal is geboorteconsulente, verpleegkundige met moeder-kind specialisatie, docent lactatiekunde en primaire periode, TEDx spreekster en voormalig geboortefotograaf.

Op jonge leeftijd kwam ze erachter, zowel door haar persoonlijke als professionele ervaringen, dat de conceptie, zwangerschap en de geboorte ervaring imprints vormen die zich blijven herhalen tot hier bewustzijn op komt. Na een veelzijdige carrière in de klinische verloskunde, NICU, pediatrie en de gespecialiseerde thuiszorg merkte Anna dat ze liever wilde werken met gezinnen en baby’s om geboortetrauma te kunnen voorkomen of te helen. Zo begon Anna haar eigen praktijk in preconceptie, geboorte en postnatale begeleiding in Los Angeles.

 

In 1995 ontmoette ze Dr. David Chamberlain en Dr. Thomas Verny, de grondleggers van APPPAH, the Association of Pre & Perinatal Psychology and Health, die bevestigden dat haar observaties wetenschappelijk bewezen konden worden.

Sinds 2006 reist Anna over de hele wereld om de laatste ontwikkelingen uit de pre en perinatale psychologie, epigenetica en de hormonale fysiologie van het geboorteproces te helpen verspreiden via lezingen en workshops. De inhoud bestaat ook uit een combinatie van gevoelig beeldmateriaal, klinische kennis en ervaringen die ze de afgelopen 30 jaar heeft opgedaan in verschillende landen en culturen in samenwerking met gynaecologen, verloskundigen en inheemse vroedvrouwen.

 

Momenteel heeft Anna een online praktijk en helpt cliënten inzichten te krijgen over hun vroege imprints en leert professionals hiermee werken.

D A T U M 

4-5-6 mei 2023


L O C A T I E

De opleiding gaat door in zaal 'Magnolia' van Draag-Kracht, Kontichsesteenweg 44, 2630 Aartselaar.

 

K O S T P R I J S

495 Euro (excl BTW) waarvan u zelf 347 Euro (excl BTW) betaalt met gebruik van de KMO-portefeuille.

draag-kracht