V O O R B I J E  T H E M A D A G E N 

R E G U L A T I E P R O B L E M E N  B I J  B A B Y'S 
D R.  B I N U  S I N G  -  2 0 / 1 2 / 2 0 1 9

De eerste 6 maanden maken baby’s grote ontwikkeling door op vlak van regulatie. Er zijn individuele verschillen in de manier waarop kinderen op prikkels reageren, maar bij sommige kinderen verloopt deze ontwikkeling niet even gunstig en blijven problemen bestaan. Het moeilijk bereiken van een evenwichtige toestand kan zich uiten in onder andere ontroostbaar huilen, slaap- en eetproblemen.
Deze opleiding leert hulpverleners:

  • Wat regulatie juist inhoudt
  • De ontwikkeling van regulatie bij baby’s
  • Wanneer we spreken over regulatieproblemen
  • Wat beïnvloedende factoren zijn in het ontstaan van
    regulatieproblemen
  • Hoe we als hulpverleners ouders kunnen begeleiden in het
    omgaan met baby’s met regulatieproblemen