P E R I N A T A A L  V E R L I E S  E N  R O U W       

O M S C H R I J V I N G

Perinataal verlies is veelvoorkomend en toch erg onzichtbaar. In deze tweedaagse opleiding staan we stil bij de betekenis van perinataal verlies en hoe we er als hulpverlener mee aan de slag kunnen gaan.

In dag 1 neemt Marleen je mee vanuit haar ervaringsgerichte blik. Centraal staat het voeling krijgen en zacht kunnen ervaren van hoe perinataal verlies kan binnenkomen bij de hulpverlener. We zoeken naar veiligheid in het werken met onszelf en cliënten rond deze thema’s. Er wordt kort stilgestaan bij theoretische handvaten en het leren wordt ondersteund door beeldmateriaal.

In dag 2 neemt Uschi je mee vanuit haar praktijkgerichte en academische blik. We vertrekken vanuit de kinderwens en zoomen in op de vele perspectieven bij perinataal verlies. We verankeren dit alles in de meest gebruikte theoretische kaders die als leidraad dienen voor verdiepende oefeningen. Hoe kan je zinvol begeleiden bij perinataal verlies? En wat is de rol van de hulpverlener of therapeut en welke rol speelt de context?

De twee opleiders bieden verschillende perspectieven op dezelfde thematiek en maken vanuit hun praktijk de verbinding tussen de twee opleidingsdagen. Deze aanpak nodigt hulpverleners uit om stil te staan bij zichzelf om vanuit oprechte authenticiteit aan de slag te gaan met ouders die perinatale verliezen meemaken.

D O C E N T E N 

KAATJE VAN HEMELRIJK

D A T U M 

14/2/23 en 15/2/2023 van 9u30-16u30.

L O C A T I E

De opleiding zal doorgaan in de Smaragd ruimte van Draag-kracht, Kontichsesteenweg 44, 2630 Aarstelaar.

 

K O S T P R I J S

360 Euro (excl. BTW), waarvan je zelf 252 Euro (excl. BTW) betaalt met de KMO-portefeuille.