LICHAAMSWERK  BIJ PERINATALE PROCESSEN EN VROEGKINDERLIJKE ONTWIKKELING

O M S C H R I J V I N G

Als professional weet je als geen ander hoe belangrijk het lichaam is tijdens de ontwikkeling, dat trauma verregaand impact kan hebben en welke rol bewustwording speelt in therapie of coaching. Toch is het niet altijd evident om de invloed van perinatale processen en vroegkinderlijke
ontwikkeling in de dagelijkse praktijk goed te begrijpen en te vertalen naar de concrete situatie of hulpvraag van je patiënt/cliënt. Veelgehoorde vragen zijn dan ook: ’Op welke wijze kan (inter-generationeel) trauma van mama of papa invloed hebben op een kind?’, ‘Wat is het impact van het geboorteproces op de vroege bewustwording?’, ‘Hoe zet spanning zich vast in het lichaam en hoe kan het ontladen?’, ‘Wat is de invloed van (on)veilige hechting op het lichaam? ‘Waarom komen er vaak herinneringen naar boven tijdens lichaamswerk?’ of ‘Hoe werkt het onbewuste en waarom is het zo belangrijk voor de therapeutische praktijk?’. Met deze en andere interessante vragen gaan we doorheen deze tweedaagse cursus samen aan de slag. We doen dit aan de hand van een vernieuwend en handig werkkader dat wetenschappelijke inzichten en therapeutische tools integreert uit diverse vakdomeinen (zoals ontwikkelingspsychologie, lichaamsgerichte psychotherapie, myofasciaal lichaamswerk, breinonderzoek en bodymind filosofie). Deze integrale kapstok noemt Experiential Bodywork® -kortweg EBW®- en geeft jou concrete handvatten om anders te leren kijken, denken en werken met lichaam, trauma en bewustzijn. Na de nodige theoretische onderbouwing
introduceren we enkele handige werkconcepten voor anamnese en diagnostiek en maken we kennis met enkele concrete technieken voor de praktijk. Tot slot vertalen we de opgedane inzichten aan de hand van eigen casusmateriaal.

D O C E N T

Dr. Joeri Calsius is van basisopleiding klinisch psycholoog (PhD.) en kinesitherapeut, hij studeerde eveneens cultuurfilosofie (MA.) en gezondheidswetenschappen (MSc.). Hij specialiseerde zich als lichaamsgericht psychotherapeut en osteopaat D.O. Hij promoveerde op een verhandeling over een geïntegreerde benadering van angst vanuit psychodynamische, fenomenologische en lichaamstherapeutische invalshoek. Voor dit proefschrift ontving hij in 2013 de Van Helsdingen Prijs van de Nederlandse Stichting Psychiatrie en Filosofie. Hij is werkzaam in een eigen groepspraktijk te Maasmechelen met focus op een geïntegreerde benadering van stress, psychosomatiek en trauma. Daarnaast is hij deeltijds universitair docent en gastdocent aan diverse
postgraduaat-opleidingen in binnen- en buitenland. Als onderzoeker publiceert hij over facetten van geïntegreerd lichaamswerk. Hij is auteur van diverse peer-reviewed publicaties en boekbijdragen. Zijn handboek
‘Werken met een lichaam dat moeilijk doet. Een andere kijk op het psychosomatische lichaam in therapie.’ (Acco, 2020 vierde druk) verscheen bij Routledge (2020) als ‘Treating psychosomatic patients. In
search of a transdisciplinary framework for the integration of bodywork in psychotherapy’. In 2021 verscheen zijn meest recente boek ‘In de wachtkamer van het lichaam. Een ontwikkelingsdynamische basis voor
geïntegreerd lichaamswerk en lichaamsgerichte psychotherapie’.

D A T U M 

21, 22 maart 2023 van 9u30-16u30.


L O C A T I E

De opleiding gaat door in zaal 'Jasmijn' van Draag-Kracht, Kontichsesteenweg 44, 2630 Aartselaar.

 

K O S T P R I J S

350 Euro (excl BTW), waarvan u zelf 245 Euro (excl. BTW) betaalt na tussenkomst van de KMO portefeuille.

draag-kracht