INFANT MENTAL HEALTH

O M S C H R I J V I N G

In de specialisatie opleiding ‘infant mental health’ bekijken we diepgaand hoe een jong kind zich op socio-emotioneel vlak ontplooit. Het meegeven van deze inzichten helpt ouders de belevingswereld van hun baby/peuter te begrijpen en een veilige hechtingsrelatie op te bouwen, wat de basis vormt voor een gezonde algemene ontwikkeling. Deze verbinding kan echter worden uitgedaagd door bepaalde factoren bij het kindje (bv. overmatig huilen, problemen met eten of slapen, onrust,...). Je leert in gesprek en via observatie deze signalen te begrijpen (bv. overweldigende ervaringen voor/tijdens/na de geboorte, reactie op spanningen uit de omgeving,...). Daarnaast kunnen er ook bij de ouders factoren aanwezig zijn die een impact hebben op de relatie (bv. angstige/depressieve symptomen, getriggerd worden in een eigen gekwetste kind stuk,…). Het is van belang om deze factoren vroegtijdig te detecteren en gepast te interveniëren. In dit kader wordt je tijdens de vorming getraind in technieken vanuit babytherapie, schematherapie en lichaamswerk.

  D O C E N T E N 

  TESSA BAOULI en KAATJE VAN HEMELRIJK

  D A T U M 

  5 dagen in het voorjaar 2024.

  L O C A T I E

  De opleiding zal doorgaan in zaal 'Jasmijn' van Draag-Kracht. 

   

  K O S T P R I J S

  800 Euro (excl. BTW), waarvan je zelf 615 Euro (excl. BTW) betaalt na tussenkomst van de KMO portefeuille. Zowel zelfstandigen (in bijberoep) als KMO’s kunnen deze premie aanvragen.