HORMONALE FYSIOLOGIE TIJDENS GEBOORTEPROCES, BORSTEVOEDING EN OPTIMALE HECHTING

O M S C H R I J V I N G

Deze lezing is gebaseerd op de meest recent wetenschappelijk bewezen ontdekkingen voor wat hormonale fysiologie betreft in de perinatale periode.

Meer bepaald bespreken we:

  • Rol van zwangerschapshormonen
  • Effect van hormonen op elke fase van het geboorteproces en wat er gebeurt bij verstoring hiervan
  • Impact van geboorte hormonen op de aanstaande papa
  • Effect van geboorte hormonen op verbinding tussen mama en baby en hoe we dit levensbelangrijk proces zo optimaal mogelijk kunnen laten verlopen
  • Relatie tussen hormonen en borstvoeding

D O C E N T

A N N A  V E R W A A L is opgeleid als verpleegkundige met moeder-kind specialisatie. Doorheen haar professionele ervaringen op het verloskwartier, NICU, pediatrie en perinatale thuiszorg, ontdekte ze dat vroege belevingen in het leven imprints vormen die zich blijven herhalen tot dat er bewustzijn op komt. Bijgevolg wilde ze zich inzetten om geboortetrauma te kunnen voorkomen of te helen en begon ze haar eigen praktijk in preconceptie, geboorte en postnatale begeleiding in Los Angeles. In 1995 ontmoette ze Dr. David Chamberlain en Dr. Thomas Verny, de grondleggers van APPAH, die bevestigden dat haar observaties effectief wetenschappelijk bewezen konden worden. Sinds 2006 reist Anna over de hele wereld om de laatste ontwikkelingen uit de pre- en perinatale psychologie, epigenetica en hormonale fysiologie van het geboorteproces te helpen verspreiden via lezingen en workshops. De inhoud bestaat uit een combinatie van gevoelig beeldmateriaal, klinische kennis en ervaringen die ze de afgelopen 30 jaar heeft opgedaan in verschillende landen en culturen in samenwerking met gynaecologen, verloskundigen en inheemse vroedvrouwen. Naast het geven van seminaries, heeft Anna momenteel een online praktijk om cliënten inzicht te laten verwerven in hun imprints.

 

D A T U M 

In 2024: datum volgt nog.


T I J D S T I P

Zaterdag van 9u30-16u30.


L O C A T I E

De opleiding vindt plaats in zaal 'Jasmijn' van Draag-Kracht.

 

K O S T P R I J S

180 Euro (excl BTW) waarvan u zelf 126 Euro (excl BTW) betaalt na tussenkomst van de KMO-portefeuille. Zowel zelfstandigen (in bijberoep) als KMO’s kunnen deze premie aanvragen.

draag-kracht