S E K S U A L I T E I T  I N  P E R I P A R T U M


O M S C H R I J V I N G

Tijdens deze vorming krijg je als hulpverlener theoretische kennis mee over de impact van zwangerschap en postpartumperiode op seksualiteit. Daarnaast worden praktische handvaten aangereikt om het thema seksualiteit te integreren in gesprekken met ouders tijdens de perinatale periode. 


D O C E N T

DR. AN-SOFIE VAN PARYS behaalde haar diploma als vroedvrouw aan de Erasmus Hogeschool Brussel, gevolgd door een master in de sociale agogiek aan de VUB en een master in de familiale en seksuele wetenschappen aan de KUL. Na enkele jaren in de bijzondere jeugdzorg te hebben gewerkt, kreeg ze de kans doctoraatsonderzoek te verrichten naar partnergeweld tijdens de zwangerschap en werd ze medecoördinator van het Vlaamse pilootproject ‘zorgtraject perinatale geestelijke gezondheidszorg’. An-Sofie is tevens klinisch actief en ondersteunt vrouwen en koppels op psychisch evenals seksuologisch vlak tijdens en na de zwangerschap. In dit kader volgde ze een opleiding in de oplossingsgerichte psychotherapie aan het Korzybski instituut.

D A T U M 

In 2025: 25/3.


T I J D S T I P

Vrijdagvoormiddag van 9u30-12u30. 


L O C A T I E

De opleiding is online te volgen. Daags voordien krijg je een link voor de teams vergadering toegestuurd.

 

K O S T P R I J S

70 Euro (excl. BTW), waarvan je zelf 49 Euro (excl. BTW) betaalt met de KMO-portefeuille.

unsplash