G R O E P  'G R I J Z E  W O L K E N' 

O M S C H R I J V I N G 

Het krijgen van een baby is een bijzondere levensgebeurtenis die gepaard kan gaan met een toenemende psychische kwetsbaarheid. Uit onderzoek blijkt dat 20% van de mama's en 10% van de papa's in deze periode sombere of angstige gevoelens ervaart. Het is zinvol om je hierbij professioneel te laten begeleiden in een individueel traject. Daarnaast ervaren vele mama's en papa's het ook als steunend om ervaringen uit te kunnen wisselen met lotgenoten. Dit gebeurt onder professionele begeleiding en in kleine groep (max. 6 deelnemers). Daar elke lotgenotengroep die start verschillend is qua samenstelling en behoeften, wordt op het einde van de eerste samenkomst een traject op maat voorgesteld onder inbreng van de verschillende groepsleden. 

P S Y C H O L O O G

KAATJE VAN HEMELRIJK behaalde haar diploma Master Klinische Psychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Vervolgens volgde ze de opleiding Integratieve Psychotherapie aan de Universiteit Antwerpen en bekwaamde zich verder in rouwtherapie, schematherapie en acceptance and commitment therapy. In 2011 begon Kaatje haar loopbaan in de oncologische en palliatieve hulpverlening van algemene ziekenhuizen. Ondertussen richtte ze haar privé-praktijk voor psychotherapie op. Nadat Kaatje mama werd van 2 zonen, ervaarde ze dat er nog veel groeikansen lagen in het ondersteunen van psychische gezondheid tijdens de perinatale periode. Bijgevolg koos ze in 2018 voor een nieuwe uitdaging als psycholoog op de materniteit van AZ Klina. Na heel wat literatuurstudie, opleiding volgen en praktijkervaring besloot Kaatje dat ze graag haar kennis en vaardigheden wilde delen met andere hulpverleners en startte zo in 2019 de 9-daagse cursus ‘perinatale counseling’. Ondertussen mocht ze in samenwerking met andere experten reeds zo een 100 professionelen opleiden. Zodoende werd ‘Draag-Kracht’ geboren: een centrum voor perinataal mentaal welzijn, met een zorgaanbod voor mama's en hun gezin en een opleidingsaanobod voor professionelen. Heden werkt Kaatje als diensthoofd klinische psychologie in AZ Klina, waar ze ook nog steeds verantwoordelijke psycholoog is op de materniteit. Daarnaast is ze coördinator bij Draag-Kracht en geeft ze in verschillende opleidingen les over perinatale psychologie. Tenslotte begeleidt ze (aanstaande) mama's en hun gezin in haar privé-praktijk te Kontich.

D A T A 

In februari 2023 start een nieuwe groep.


L O C A T I E

De groepsessies zullen doorgaan in de Smarargd ruimte van Draag-Kracht, Kontichsesteenweg 44, 2630 Aartselaar.