G R O E P  'H E T  R O U W T  I N  M I J' 

O M S C H R I J V I N G

Bij een perinataal verlies, neem je niet alleen afscheid van je kindje, maar eveneens van heel wat verwachtingen en een toekomstbeeld. Naast het ervaren van de gebruikelijke rouwgevoelens, kan verlies ook een impact hebben op je identiteitsbeleving (bv. ‘Wie ben ik zonder mijn kindje?), wereldbeeld (bv. ‘De wereld is niet rechtvaardig’), gezin, relaties met anderen,… . Voldoende tijd krijgen en nemen om stil te staan bij deze ervaringen is belangrijk om het verlies te integreren in je levensverhaal. Met dit groepsprogramma willen we het rouwproces van ouders ondersteunen. Tijdens de 5 groepsessies komen volgende elementen aan bod:

  • ‘Op verhaal komen’: delen van jullie verhaal van verlies
  • ‘Rouw is rauw’: bespreken van rouwmodellen en kaderen in eigen ervaringen
  • Stilstaan bij lichamelijke- ervaring van rouw via massagetherapie/floating
  • Bespreken van thema’s die je tegenkomt in het rouwproces en delen van ervaringen: identiteit, partnerrelatie, omgeving, nieuwe zwangerschap,…
  • ‘Van waarom naar waarnaartoe’: komen tot betekenis- en zingeving met onder meer creatieve technieken

Tijdens en na de reeks is er mogelijkheid tot individuele of koppelbegeleiding.

P S Y C H O L O O G

KAATJE VAN HEMELRIJK behaalde haar diploma Master Klinische Psychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Vervolgens volgde ze de opleiding Integratieve Psychotherapie aan de Universiteit Antwerpen en bekwaamde zich verder in rouwtherapie, schematherapie en acceptance and commitment therapy. In 2011 begon Kaatje haar loopbaan in de oncologische en palliatieve hulpverlening van algemene ziekenhuizen. Ondertussen richtte ze haar privé-praktijk voor psychotherapie op. Nadat Kaatje mama werd van 2 zonen, ervaarde ze dat er nog veel groeikansen lagen in het ondersteunen van psychische gezondheid tijdens de perinatale periode. Bijgevolg koos ze in 2018 voor een nieuwe uitdaging als psycholoog op de materniteit van AZ Klina. Na heel wat literatuurstudie, opleiding volgen en praktijkervaring besloot Kaatje dat ze graag haar kennis en vaardigheden wilde delen met andere hulpverleners en startte zo in 2019 de 9-daagse cursus ‘perinatale counseling’. Ondertussen mocht ze in samenwerking met andere experten reeds zo een 100 professionelen opleiden. Zodoende werd ‘Draag-Kracht’ geboren: een centrum voor perinataal mentaal welzijn, met een zorgaanbod voor mama's en hun gezin en een opleidingsaanobod voor professionelen. Heden werkt Kaatje als diensthoofd klinische psychologie in AZ Klina, waar ze ook nog steeds verantwoordelijke psycholoog is op de materniteit. Daarnaast is ze coördinator bij Draag-Kracht en geeft ze in verschillende opleidingen les over perinatale psychologie. Tenslotte begeleidt ze (aanstaande) mama's en hun gezin in haar privé-praktijk te Kontich.

D A T A 

In februari 2023 start een nieuwe reeks.


L O C A T I E

De groepsessies zullen doorgaan in de Groene Ruimte van Draag-Kracht, Kontichsesteenweg 44, 2630 Aartselaar.