K I N D E R P S Y C H O L O O G

O V E R   N A D I N E   C L A E S

Ik behaalde mijn masterdiploma klinische psychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en werk ondertussen een tiental jaar als kinderpsycholoog. De laatste jaren richt ik mijn aandacht meer naar jonge kinderen (0-6j) en hun ouders. Als Infant Mental Health specialist doe ik dit vanuit een ontwikkelingsgericht denkkader, met preventief oogpunt en waarbij kinderen steeds in hun ruimere context gezien worden. Via gesprek, observatie en spel kijk ik samen met jou als ouder naar je kind, zijn ontwikkelingsniveau, jullie onderlinge interacties en hoe je signalen bij je kind beter kan aflezen of anders kan interpreteren. We kijken welke mogelijke stressfactoren de ontwikkeling van je kind in de weg kunnen zitten en hoe die, zowel bij jou als ouder als bij je kind, opgeheven kunnen worden. Het doel is jullie ouder-kind relatie positief te versterken of te verbeteren, je kind verder vooruit te helpen en jou als ouder het gevoel te geven er voldoende genoeg te zijn voor je kind.

 

A A N B O D

Je kan bij mij terecht wanneer:

- Je vragen hebt over de ontwikkeling van je kind

- Je ziet dat je kind moeilijk kan omgaan met emoties

- Je kindje overmatig huilt

- Het eet- of slaapgedrag van je kindje moeilijker loopt

- Je het moeilijk vindt om in ritme te geraken met je baby

- Je kindje driftbuien heeft

 

P R A K T I S C H

  • Samen met je kind(eren) ben je als ouder(s) welkom. In de ruimte is er spelmateriaal voorzien.
  • Een gesprek duurt telkens 50 minuten.
  • De betaling verloopt via Payconiq. Informeer bij je mutualiteit naar terugbetaling.
  • Indien verhinderd, gelieve 24u op voorhand te verwittigen. Laattijdige annulaties worden in rekening gebracht.