K I N E S I S T

O V E R  E L I N E  H E R T O G S

Ik behaalde in 2021 mijn master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Het peripartum boeit mij enorm. Om tijdens mijn behandelingen ook aandacht te kunnen schenken aan het mentale luik, volgende ik een bijkomende opleiding tot perinataal counselor. Daarnaast ben ik ook erg geboeid door de ontwikkeling van het kind. In de Leerexpert, een buitengewone lagere school ondersteun ik kinderen in hun motorische ontwikkeling. Bij Draag-Kracht sta zowel jou als je kindje graag bij als kinesist!

 A A N B O D

Je kan bij mij terecht voor:

Perinatale kine:

 • Individuele prenatale kinesitherapie:
 • Bekkeninstabiliteit
 • Fysieke kwaaltjes
 • Info en advies rond +/- 30 weken omtrent de bevalling, houdingsadviezen en weeën opvangen
 • Individuele postnatale kinesitherapie:
 • Aanleren controle diepe buikspieren
 • Progressieve opstart postnatale oefeningen met een specifieke focus op het herstellen van de core-stability


Kine voor baby en kind


 • Prematuriteit
 • Voorkeurshouding of plagiocefalie
 • Vertraging in het behalen van motorische mijlpalen: buiklig, rollen, zitten, kruipen, optrekken tot stand, staan en stappen
 • Ademhalingskine bij langdurige vastzittende slijmen
 • Andere motorische achterstanden/beperkingen van baby en het jonge kind


- Je kan bij mij ook terecht voor zwemles (kindjes vanaf 4 jaar). Om je in te schrijven, gelieve de pagina van de workshops te raadplegen.


P R A K T I S C H 

 • Ik ben bij Draag-Kracht aanwezig op woensdag.
 • Tarieven
  • Ik werk volgens geconventioneerde tarieven. Een gedeelte wordt ook terugbetaald door de mutualiteit.
 • Kinesitherapeutische handelingen steeds op voorschrift.
 • Betaling via payconiq of overschrijving.
 • Indien verhinderd, gelieve 24u op voorhand te verwittigen. Laattijdige annulaties worden in rekening gebracht.