L E Z I N G: G E B O O R T E  V A N  E E N  O U D E R

O M S C H R I J V I N G 

Tijdens een zwangerschap bestaat een groot aanbod om je lichamelijk voor te bereiden op de bevalling en kraamtijd. Maar reeds vanaf kinderwens gebeurt op psychologisch vlak ook wat: als het ware wordt Kennis over deze fenomenen en handvaten om hiermee om te gaan, blijken zeer belangrijk voor de transitiefase en het mentaal welzijn van ouders.   Vandaar wij specifiek een infosessie voorzien om je naast lichamelijk, ook emotioneel voor te bereiden op de komst van je baby. Thema's die zowel bij mama's als bij papa's worden besproken zijn:

- Psychologische transitiefase vanaf kinderwens tot in de kraamtijd + hoe mee omgaan? 

- Baby blues

- Effect van veranderingen op niveau van hormonen en hersenen op emotioneel vlak

- Hechting met de baby
- Wanneer is er nood aan extra ondersteuning?

P S Y C H O L O O G

KAATJE VAN HEMELRIJK behaalde haar diploma Master Klinische Psychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Vervolgens volgde ze de opleiding Integratieve Psychotherapie aan de Universiteit Antwerpen en bekwaamde zich verder in rouwtherapie, schematherapie en acceptance and commitment therapy. In 2011 begon Kaatje haar loopbaan in de oncologische en palliatieve hulpverlening van algemene ziekenhuizen. Ondertussen richtte ze haar privé-praktijk voor psychotherapie op. Nadat Kaatje mama werd van 2 zonen, ervaarde ze dat er nog veel groeikansen lagen in het ondersteunen van psychische gezondheid tijdens de perinatale periode. Bijgevolg koos ze in 2018 voor een nieuwe uitdaging als psycholoog op de materniteit van AZ Klina. Na heel wat literatuurstudie, opleiding volgen en praktijkervaring besloot Kaatje dat ze graag haar kennis en vaardigheden wilde delen met andere hulpverleners en startte zo in 2019 de 9-daagse cursus ‘perinatale counseling’. Ondertussen mocht ze in samenwerking met andere experten reeds zo een 100 professionelen opleiden. Zodoende werd ‘Draag-Kracht’ geboren: een centrum voor perinataal mentaal welzijn, met een zorgaanbod voor mama's en hun gezin en een opleidingsaanobod voor professionelen. Heden werkt Kaatje als diensthoofd klinische psychologie in AZ Klina, waar ze ook nog steeds verantwoordelijke psycholoog is op de materniteit. Daarnaast is ze coördinator bij Draag-Kracht en geeft ze in verschillende opleidingen les over perinatale psychologie. Tenslotte begeleidt ze (aanstaande) mama's en hun gezin in haar privé-praktijk te Kontich.

D A T U M & U U R 

In februari 2023 staat een nieuwe lezing gepland


L O C A T I E

Draag-Kracht.

 

K O S T P R I J S

Het tarief per koppel bedraagt 40 Euro.