PRE- EN POSTNATALE VERBINDING MET DE BABY

O M S C H R I J V I N G

De ontwikkeling van de psyche van de baby begint niet bij de geboorte, maar bij zijn verwekking. Het prenatale kind is een bewust, sensitief en communicatief wezen. Tijdens de negen maanden in zijn moeders buik zet het prenatale kind belangrijke stappen in zijn leven, die doorwerken tot in zijn volwassen leven. In de eerste twee jaar van zijn leven (geteld vanaf conceptie) zijn er acht belangrijke ontwikkelingsfasen, zoals bijvoorbeeld de innesteling en de geboorte. Deze primaire levensfase is erop gericht om het overleven veilig te stellen. Verbinding met zijn moeder is daarbij van cruciaal belang. Zonder een intense affectieve verbinding met zijn moeder wordt het voor het prenatale kind en de baby moeilijk om zich in alle geborgenheid en veiligheid te ontwikkelen. Verbinden begint niet ná de geboorte, maar reeds in de baarmoeder.

 

Het prenatale kind is zeer kwetsbaar. Het is zeer gevoelig voor alle invloeden van buitenaf. Deze invloeden kunnen zowel positief als negatief voor de foetus zijn. Dit impliceert dat er tijdens het prenatale en perinatale leven stress en trauma’s kunnen optreden. De baby komt niet als onbeschreven blad op de wereld, maar heeft bij zijn geboorte al een intense geschiedenis achter zich. Er is veel continuïteit tussen het prenatale en postnatale leven. Wat een baby tijdens de zwangerschap en bij zijn geboorte ervaren heeft, werkt nog sterk door op zijn postnatale ontwikkeling.

 

Het lichaam van de baby is een groot expressief instrument. Zijn gedrag heeft betekenis en die reikt verder dan signalen over honger of vermoeidheid. Met zijn lichaamstaal vertelt de baby zijn verhaal; hij drukt zijn prenatale en perinatale ervaringen uit. Zo kan een baby ons vertellen wat zijn prenataal heeft doorgemaakt, als ook wat hij ervaren heeft bij zijn geboorte of daarna.

 

In deze cursus komt aan bod: de acht ontwikkelingsfasen van de primaire levensfase; prenatale stress en geboortetrauma’s; de lichaamstaal van baby’s en tenslotte het omgaan met signalen van baby’s. Deze cursus is geen opleiding tot babytherapeut, maar is bedoeld voor mensen die in hun werk meer inzicht in en aanvoelen van willen krijgen voor wat de belevingswereld is van baby’s.

D O C E N T

Rien Verdult (°1953) studeerde psychologie aan de universiteit van Groningen (NL) met als afstudeerrichting ontwikkelingspsychologie. Hij volgde een opleiding tot client-centered psychotherapeut. In 1989 opende hij samen met zijn vrouw Gaby Stroecken hun psychotherapeutische praktijk voor volwassenen. Vanaf midden negentiger jaren kwam hij in contact met prenatale psychologie. Hij volgde een zesjarige opleiding in de prenatale psychotherapie bij William Emerson en Karlton Terry in Zwitserland. Vanaf 2002 werken zij ook met baby’s.

Samen met zijn vrouw heeft hij een achttal boeken geschreven, waaronder Het miskende kind in onszelf (1994), 2014), De mythe van de gelukkige kindertijd (2006), Mijn baby is ontroostbaar (2010) en De verbroken verbinding met ons Zelf (2019). Hij publiceerde ook een groot aantal artikelen in wetenschappelijke tijdschriften.

D A T A 

14, 15 maart 2023

28, 29 maart 2023


L O C A T I E

Draag-Kracht te Aartselaar

 

K O S T P R I J S

620 Euro (excl. BTW) waarvan u 434 Euro (excl. BTWà betaalt met behulp van de KMO-portefeuille.